Publicaties

 

Ze maken ons kapot, meneer!

Geert Degrande - Joan De Winne - Rebekka Rogiest

2016

De startupcultuur maakt opgang. Veel bedrijven proberen ze als het ware te injecteren en plaatsen ook pingpongtafels en fruitmanden op de werkplek. Toch lijkt het “pamperen” van de werknemers met legale en extralegale voordelen en tal van inspanningen om voor een leukere werkomgeving te zorgen niet te lukken, want het absenteïsme en het aantal burn-outs blijft schrikbarend toenemen. Waarom? Deels omdat een deel van de kern van de oorzaak niet wordt aangepakt: de houding van de leidinggevenden. Zolang dit niet gebeurt en zolang leidinggevenden geen verbinding met daadkracht kunnen combineren zal dit fenomeen de bedrijven en de maatschappij miljarden blijven kosten. De auteurs benoemen in dit boek het probleem én reiken oplossingen aan om absenteïsme en burn-outs, te lijf te gaan.

Meer lezen...

 

 

Leidingeven zonder omwegen - Doen wat werkt

Joan De Winne en Hilde Clement

2015

Efficient resultaat- en mensgericht leidinggeven. Werken vanuit een persoonlijk geïnspireerd leiderschap.

Leidinggeven is geen sinecure. Je moet niet alleen aan je teamleden duidelijk maken wat het takenpakket inhoudt, maar hen ook coördineren, ondersteunen en vooral zin geven om samen doelstellingen te bereiken. Bovendien is er vaak nog je eigen manager of raad van bestuur om verantwoording bij af te leggen.

Hoe meer plezier beleven aan leidinggeven? Hoe een einde maken aan stress en het meenemen van de problemen naar huis, zowel bij leidinggevende als werknemer?

Een andere aanpak kan helpen. (meer lezen...)

 

 

 

 

  

 Als doden een gezicht krijgen

Desirée De Poot en Joan De Winne

2007

Het DVI-team kan niet bestaan zonder de hulp van interne en externe experts: wetsgeneesheren, forensisch odontologen en antropologen, specialisten in de reconstructie van gezichten, laboranten of leden van de Civiele Bescherming die niet bang zijn om een schop te hanteren of een kraan te bedienen.

De verhalen van deze specialisten vormen de rode draad in dit boek. Aan de hand van hun relaas van catastrofes, ongevallen, rampen of moorden geven ze een perfecte weergave van het werk dat het DVI de afgelopen twintig jaar heeft verricht, de technieken waarvan het team gebruikmaakt en de inbreng van het DVI bij nieuwe ontwikkelingen.

Als diensthoofd van het slachtoffer identificatieteam DVI van de Federale Politie heeft Joan De Winne zowel nationaal als internationaal een rijke ervaring opgedaan in het werken met teams. Hij kent de praktijk van het interdisciplinair samenwerken met mensen komende uit diverse beroepsgroepen en vrijwilligersorganisaties.

Net zoals Daniel Ofman is hij ervan overtuigd dat leidinggevenden hun mensen vrijheid moeten geven bij het nastreven van de visie die de organisatie draagt. Daarnaast geven ze ook verantwoordelijkheid en middelen aan hun medewerkers zodat zij de energie en de mogelijkheid krijgen om hun grenzen te verleggen, creatief te zijn en te vernieuwen. Maar dit alles binnen duidelijke limieten uitgezet door de leidinggevende die de eindverantwoordelijkheid draagt.

In het boek "Als doden een gezicht krijgen" kan je de resultaten van een dergelijke aanpak nalezen.

Het is niet langer in de handel verkrijgbaar. Je kan het volledig gratis via deze link als ebook in Pdf formaat downloaden.

 
 
 
 

 

 

 Als sterven tot het leven behoort

Hilde Clement, Dirk Aerts e.a.

2005

Dit boek werd aan het publiek voorgesteld ter gelegenheid van een studienamiddag in de Universiteit Antwerpen op 31 Mei 2005.

Na een voorwoord door Joke Bossers, voorzitster Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kwamen drie topics aan bod.

Vooreerst belichtte Katlijn Willems het begeleiden van het waarheidsproces. Daarna werd aandacht gevraagd voor de zorg voor de zorgenden door Lieve Vanderlinden. Tenslotte wees Hilde Clement op het belang van interdisciplinaire samenwerking.