Het palliatief gedachtengoed

Palliatieve zorg is ‘levens’zorg waarbij de betrokkene en ZIJN levensdynamiek centraal staan. Omgaan met stervenden en rouwenden is ook een spiegel voor jezelf houden. Respectvol handelen ten aanzien van de ander, jezelf en de organisatie vraagt een holistische benadering. Alle vormingen worden dan ook binnen een systeemtheoretisch kader gebracht en vragen een actieve en persoonlijke inzet van alle deelnemers.

Vormingen en Workshops betreffende de niet medische aspecten van de Palliatieve Zorg

  • Basiscursus palliatieve zorg
  • Ik in confrontatie met ziekte, afscheid en sterven
  • Betekenis van ziek zijn voor de zieke persoon en zijn omgeving
  • Omgaan met “moeilijk” gedrag van personen
  • Waarheidsmededeling
  • Rouwverwerking en begeleiding
  • Zorg voor de zorgenden
  • Gebruik van een palliatief zorgdossier
  • Werken met levensverhalen

Ter aanvulling van deze leermomenten verwijzen we naar het boek “Als Sterven tot het Leven behoort”.

Binnen de workshops en vormingen wordt veel belang gehecht aan een veilige didactisch verantwoorde opbouw zodat deelnemers de ruimte krijgen om inzichten en vaardigheden te verwerven, ze via oefeningen in de praktijk om te zetten en te leren van elkaar.

Verder kunt U bij ons ook terecht voor casuïstiek en supervisie.

Casuïstiek en Supervisie  

Casuïstiek of de leer van de concrete situatie: Samen wordt een analyze gemaakt van een concrete, meestal complexe situatie en wordt gezocht naar oplossingen voor de gestelde problematiek. 

Supervisie: Methode van deskundigheidsbevordering. Het gaat hier om een leerproces waarbij de actuele werkervaringen en de leercapacteiten van de supervisant(en) het uitgangspunt zijn. Deze leer- of supervisiegesprekken worden op regelmatige tijdstippen georganiseerd in samenspraak met betrokkenen.