Als Sterven tot het Leven behoort

Auteurs: Hilde Clement, Dirk Aerts, Lieve Vanderlinden, Maria Van Royen en Katlijn Willems

Inhoud

Commentaren

Dit boek werd aan het publiek voorgesteld ter gelegenheid van een studienamiddag in de Universiteit Antwerpen op 31 Mei 2005. Na een voorwoord door Joke Bossers, voorzitster Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kwamen drie topics aan bod. Vooreerst belichtte Katlijn Willems het begeleiden van het waarheidsproces. Daarna werd aandacht gevraagd voor de zorg voor de zorgenden door Lieve Vanderlinden. Tenslotte wees Hilde Clement op het belang van interdisciplinaire samenwerking