Hilde Clement ’t Is goed in eigen hert te kijken...
Alice Nahon

 

 

Ik geloof in

 

 • Het recht voor iedereen om gelukkig te zijn en een plaats te vinden in de samenleving om dromen waar te maken.
 • De kracht en flexibiliteit van mensen zolang ze geloven in datgene wat ze doen, waarvoor ze het doen en ze hierin (h)erkend worden.
 • De verbondenheid der dingen. Ogenschijnlijk kleine inzetten kunnen leiden tot grootse resultaten.
 • De kracht van communicatie. Niet alleen wat we zeggen maar vooral hoe we het zeggen, maakt of kraakt een relatie.
 • Het feit dat het leven niet steeds gemakkelijk is maar dat we met de gepaste ondersteuning en inzichten bergen kunnen verzetten.
 • Het belang en de mogelijkheden van mijn beroep als maatschappelijk werker, trainer en psychotherapeut (contextueel en systeemdenker).

 Mijn beroepservaring 

 • 12 jaar sectorverantwoordelijke in een dienst voor “Gezins- en Bejaardenzorg”.
 • Sedert 1990 stagebegeleider en lector aan de Arteveldehogeschool departement Sociaal Werk Gent.
 • Vanaf ’94 freelance medewerker van het vormingscentrum Balans Gent voor korte en éénjarige opleidingen palliatieve zorg.
 • Gedurende 20 jaar was ik een actief lid van het Rode Kruis -  afdeling Dringende Sociale Interventie. Als teamlid ondersteunde en begeleidde ik slachtoffers, familieleden en hulpverleners betrokken bij rampsituaties in binen- en buitenland.
 • In 2000 vestigde ik me als zelfstandige trainer en psychotherapeut, met contextueel en systeemtheoretisch opleiding.
 • In 2005 werd ik als professioneel trainer door EUPOL Proxima, werkzaam in de Republiek Macedonië, gevraagd om, op vrijwillige basis, workshops te verzorgen voor eigen Proxima co-locators omtrent ‘coaching'. Daarnaast gaf ik samen met Joan De Winne trainingen ‘leadership capacity building’ aan het senior and middle managment van de Macedonische politie.
 • Sinds oktober 2009  ben ik mede zaakvoerder en trainer van het 'Opleidingscentrum voor Leidinggevenden - Vision 4 Dynamics'.

Enkele uitspraken die ik meedraag zijn

 • Elke verandering begint bij jezelf
 • Blijf je hart en idealen volgen en hou rekening met de mogelijke consequenties
 • Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd
 • Tijd heb je niet, tijd moet je maken