Wie zijn wij?

 

 

 

 "Ik ben leven dat leven wil,
te midden van leven dat leven wil"

Albert Schweitzer


                   Joan De Winne

 

 Ik geloof in 

 • Het zelfbeschikkingsrecht van eenieder om keuzes te maken en zijn leven richting te geven.
 • Een gelijke behandeling van iedereen door de ongelijkheid van eenieder te erkennen.
 • Het belang duidelijke limieten te stellen welk gedrag je aanvaardbaar vindt uit respect voor jezelf en voor de ander.
 • De kracht van het werken in teamverband en de wederzijdse beinvloeding tussen de leidinggevende en zijn medewerkers.
 • De kracht van interdisciplinaire samenwerking om doelstellingen te verwezenlijken.
 • Persoonlijk engagement en inzet als inspiratiebron voor anderen.

 Mijn beroepservaring 

 • Officier bij de Federale Politie, Licentiaat Criminologie RUG en Geaggregeerde Criminologie VUB.
 • Officier opleider aan de School voor Keuronderofficieren gedurende vier jaar in het domein van de Menswetenschappen.
 • Oprichter en teamleider van een eenheid belast met het uitvoeren van bijzondere politietechnieken in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.
 • Oprichter en teamleider van het slachtoffer identificatie- en necrosearchteam DVI.
 • Onderzoek en Ontwikkeling in het domein van de Forensische Wetenschappen en Necrosearch.
 • Buitenlandse forensische opdrachten voor het Joegoslavie Tribunaal in Kosovo en het Internationaal Strafhof in De Democratische Republiek Congo.
 • Forensisch adviseur van de Europese Politiemissie Eupol-Proxima 2004-2005 voor het verlenen van advies en bijstand bij de reorganisatie van de Macedonische Politie. 
 • Gastspreker en gastdocent in diverse Politiescholen, Universitaire Instellingen en Hogescholen.
 • Commissaris op rust Federale Politie op 01 april 2009
 • Oprichter van het 'Opleidingscentrum voor Leidinggevenden - Vision 4 Dynamics'
 • Voor lezingen in Nederland verbonden aan het 'Assemblee Sprekersbureau'. 

Enige uitspraken die ik meedraag 

 • Stil blijven staan is achteruit gaan
 • De mens is in weze goed
 • “Walk your Talk”
 • Men is nooit te oud om te leren
 • Je kunt niet iets een beetje goed doen
 • Niet alleen woorden, ook daden

 Download hier een kort curriculum vitae.