Levensvragen

 

Als erkende psychotherapeute biedt Hilde Clement vanuit een systemisch en contextueel denkkader hulp aan individuen, koppels en gezinnen die een uitweg zoeken bij:

                - levens-en gedragsproblemen

                - relatiemoeilijkheden en gezinscrisissen

                - levenskeuzes

                - afscheids- en verwerkingsproblematiek

 
Iedereen heeft bij zijn geboorte twee rugzakjes gekregen. In het eerste zitten de dromen, waarden, omgangsvormen, ervaringen van de vorige generaties, het cultureel erfgoed en de omgevingsfactoren van het moment. Het tweede rugzakje, dat niet kan losgekoppeld worden van het eerste is nog leeg. Het wordt doorheen het leven gevuld met eigen aandelen in het levensproces.

Niet enkel de inhoud van de rugzakken bepaalt de zwaarte. Ook en vooral hoe omgegaan wordt met de bagage en hoe het geheel gedragen wordt door jezelf, je familie en/of belangrijke derden zal betekenis geven aan de last die je draagt.

Leven is een dynamisch proces van keuzes maken, van vallen en opstaan. Elke persoon en ieder gezin beschikt over eigen mogelijkheden om problemen, moeilijkheden en crisissen op te lossen. In sommige problematische situaties is het echter nuttig tijdig ondersteuning te krijgen om deze vaardigheden verder te ontwikkelen en toe te passen om uit de impasse te geraken. Contacteer haar voor een afspraak.