Een visie is heel wat meer dan een papier aan de muur ophangen.
Een echte visie wordt geleefd, niet ingelijst.


uit "Volle kracht vooruit!" van Ken Blanchard en Jesse Stoner
 


Heel wat organisaties en bedrijven hebben de afgelopen jaren tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van een visie en missieverklaring.

Bedrijven kregen door de hype van managementstrainingen te horen dat het niet kunnen uitpakken met een "visie en missie statement" in feite "not done" was. Het hoorde nu eenmaal om in de inkomhall een mooie ingekaderde poster te hangen met daarop een gepaste tekst, meestal ontwikkeld door het HRM departement, waarop iedere bezoeker kon lezen wat het bedrijf belanrijk vond in hun dienstverlening naar de klant toe. En een visie zou er ook voor zorgen dat de neuzen van alle werknemers in dezelfde richting kwamen te staan met een hogere productiviteit tot gevolg.

Andere organisaties werden dan weer wettelijk verplicht om een visie en missieverklaring op te stellen. De gezondheids en welzijnsvoorzieningen zijn hier een sprekend voorbeeld van. Het kwaliteitsdecreet van 17 october 2003 voorziet dat ziekenhuizen, rusthuizen en alle andere diensten van de welzijnssector in hun kwaliteitsbeleid minimaal een visie, een missie, hun doelstellingen en een strategie moeten bepalen.

Sommigen bedrijven of organisaties deden dit echter omdat ze ergens al wisten wie ze waren, waar ze naartoe wilden gaan en welke weg ze wilden bewandelen. Het verwoorden hiervan en het neerschrijven op papier om dit zowel intern als extern te verkondigen gaf nieuwe kracht aan hetgeen al was.

Deze laatste visie en missieverklaringen zijn geen dode letters ingelijst aan de muur. Ze stoten geen mensen af maar zijn richtinggevend. Ze zijn een filter voor elke beslissing die moet genomen worden. Ze zijn inspirerend voor alle medewerkers en er wordt niet mee gespot.

Het ontwikkelen van een dergelijke visie hoeft niet complex te zijn. Er is ook geen mystiek mee gemoeid om eenieder zowel intern als extern het bedrijf te enthoesiasmeren.

Wij bieden een methode aan, gestoeld op onderzoek en op eigen ervaring, om de visie en missie van uw bedrijf of organisatie op te frissen of de creatie ervan te faciliteren.

Contacteer ons voor een arfspraak.